Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Георги Иванов

Строителен факултет, Катедра Технология и механизация на строителството

гл.ас. д-р инж. Георги Иванов
Кабинет Б1047
Приемно време

Дати за поправителни изпити през м. септември 2021г.:

 

15.09.2021 г. (сряда) от 09:00 часа в зала 611:

     - "Технология на строителството - I част" със ССС-АЕО, IV курс; 

     - "Технология на строителството - II част" със ССС-АЕО, IV курс;

     - "Технология на строителството - I част" с УС, II курс;

     - "Технология на строителството - II част" с УС, III курс;

 

17.09.2021 г. (петък) от 09:00 часа в зала 611:

     - "Технология на строителството" с ТС, IV курс.

Телефон 02/963 52 45, вътр.648
E-mail givanov_fce@uacg.bg