Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

ас. инж. Венцислав Тепелиев

Строителен факултет, Катедра Технология и механизация на строителството

ас. инж. Венцислав Тепелиев
Кабинет корпус Б, ет. 10, каб. 1047
Приемно време

Безлекционна седмица:

Office hours:

07.06.2021 Понеделник / Monday 08:00 - 10:00 - каб.1047
08.06.2021 Вторник / Tuesday 08:00 - 10:00 - каб.1047

09.06.2021 Сряда / Wednesday 14:00-16:00 - каб. 1047

10.06.2021 Четвъртък / Thursday 08:00-10:00 - каб. 1047

11.06.2021 Петък / Friday 17:30 - 19:30 - каб.1047
 

14.06.2021 Понеделник / Monday 08:00 - 10:00 - каб.1047
15.06.2021 Вторник / Tuesday 08:00 - 10:00 - каб.1047
16.06.2021 Сряда / Wednesday 16:00 - 18:00 - каб. 1047
17.06.2021 Четвъртък / Thursday 08:00-10:00 - каб. 1047
18.06.2021 Петък / Friday 16:00 - 18:00 - каб.1047

Последната дата за заверяване на семестъра е 18.06.2021.


Моля, запознайте се с последната заповед на ректора по отношение на мерките за безопасност.

E-mail v.tepeliev@uacg.bg