Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

инж. Виктория Стоилова

Строителен факултет, Катедра Масивни конструкции - Докторант

инж. Виктория Стоилова

Лекционни курсове

 Упражнения на специалност ССС по дисциплините: Стоманобетон, Стоманобетонни конструкции, Стоманобетонни мостове, Специални стоманобетонни конструкции

Други