Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

ас. инж. Виктория Стоилова

Строителен факултет, Катедра Масивни конструкции

ас. инж. Виктория Стоилова
Кабинет 432
Приемно време

Приемно време:

13.09.2021 г. (понеделник) - 08:15-09:15 ч.

17.09.2021 г. (петък) - 08:15-09:15 ч.

E-mail v.evg.stoilova@abv.bg

Лекционни курсове

 Упражнения на специалност ССС по дисциплините: Стоманобетон, Стоманобетонни конструкции, Стоманобетонни мостове, Специални стоманобетонни конструкции