Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

доц. д-р инж. Стефан Йотов

Строителен факултет, Катедра Организация и икономика на строителството

доц. д-р инж. Стефан  Йотов
Приемно време

Поправителен изпит: 16 септември 2021 г. (четвъртък) от 11,00 ч. в зала 610 (корпус Б). ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ ПО ИМЕЙЛ!

 

Моля, заявете си изпитен протокол в канцеларията на Вашия Факултет!

Без протокол не може да се явите на изпит!

 

 

 

E-mail dr_yankulova@mail.bg

Лекционни курсове

 "Икономика на строителството" (за студенти от специалности ССС, ВК и Арх.)

"Микроикономика" (за студенти от специалност УС - бакалаври)

"Макроикономика" (за студенти от специалност УС - бакалаври)

"Управление на недвижими имоти" (избираема дисциплина за специалност ССС)

"Развитие на недвижимата собственост" (за студенти от специалност УПС - магистри)

 

 

 

 

Образование

 Доктор по научната специалност 05.02.21 "Управление и организация на производството (строителство)", УАСГ

Специалност: "Промишлено и гражданско строителство" (сегашната ССС) - магистър, УАСГ

Езици

 Немски език; руски език, английски език.

Научни интереси

 

- Пазар на недвижими имоти (жилищни и бизнес имоти)

- Жилищно ипотечно кредитиране

- Икономическа история на Западния свят

- Икономически и социални тенденции, ускорявани от Ковид-пандемията

- Влияние на Ковид-пандемията върху отделните имотни сегменти

- Безусловен (универсален) базов доход

- Горна, средна и ниска класа, прекариат.

Научни и академични длъжности

 2015 - до сега - доцент

Друга информация

 Резултат от атестация (за периода 01.01.2016 г. - 31.12.2020 г.) : 617,7 точки (при минимум 340 точки)

 Резултат от студентска оценка (за същия период) : 32,05 точки (при максимум 40 точки)

Хоби

 Кино, пътувания, книги, музика, журналистика.