Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

ас. инж. Петя Георгиева

Геодезически факултет, Катедра Геодезия и геоинформатика

ас. инж. Петя Георгиева
Кабинет 413 ректорат
Приемно време

Присъствени консултации и заверка на семестъра се провеждат САМО след предварителна уговорка и график.
В присъствените консултации се допускат максимум до двама студенти едновременно при преподавател.
всеки ден от 10 до 12 часа (или предварително уговорено време).
 

E-mail petyageorgieva14@gmail.com
Място и дата на раждане Бургас
Постъпил в УАСГ 2018

Учебни материали

Курсови задачи и задания