Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

ас. инж. Радослав Николов

Геодезически факултет, Катедра Геодезия и геоинформатика

ас. инж. Радослав Николов
Кабинет 407а (Ректорат), между зали 407 и 408
Приемно време

Вторник, 11.06.2024г., от 09:30 до 11:30
 

E-mail rnikolov.fgs@gmail.com
Уебсайт https://geodesyclub.com/
Постъпил в УАСГ 2018

Курсови задачи и задания