Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

инж. Росица Македонска

Строителен факултет, Катедра Организация и икономика на строителството - Докторант

Ректорат, Катедра Сектор Обществени поръчки - Експерт

инж. Росица  Македонска