Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Тел. Указател /

гл.ас. д-р мат. Станислав Стефанов

Факултет по транспортно строителство, Катедра Математика

гл.ас. д-р мат. Станислав Стефанов
Кабинет 317 (Ректорат)
Приемно време

Вторник от 9.00 до 11.00 ч.

E-mail stefanov_fte@uacg.bg
Семейно положение женен

Образование

"Магистър" по "Математика"

"Магистър" по "Икономика"

"Доктор" по "Методика на обучението по математика"

Езици

Ползва английски и руски език

Членство

Дописен член на "Българска академия на науките и изкуствата"

Член на редакционната колегия на списание "Математика плюс"

Научни и академични длъжности

Асистен по математика в ШУ "Епископ Константин Преславски", 2013 - 2014 г.

Асистен по математика в ТУ - София, 2015 - 2020 г.  

Асистен по математика в УАСГ, 2018 - 2021 г.

Главен асистен по математика в УАСГ - от 2021 г.

Друга информация

Е-mail: stanislav.toshkov@abv.bg

Хоби

спорт