Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

ас. инж. Траяна Цветкова

Строителен факултет, Катедра Автоматизация на инженерния труд

ас. инж. Траяна Цветкова
Кабинет Б6
E-mail tr.tsvetkova_fce@uacg.bg

Лекционни курсове

Упраженения - ПИИС, КСС, АИТ