Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Иван Иванчев

Строителен факултет, Катедра Масивни конструкции

гл.ас. д-р инж. Иван Иванчев
Приемно време

Вторник (14.09): 08.00 - 09.00

Четвъртък (16.09): 08.00 - 09.00

 

Необходимите учебни материали за подготовка на студентите се изпращат ежеседмично на груповите мейли!

 

E-mail ivanchev_fce@uacg.bg

Лекционни курсове

Лекции по дисциплините:

"Проектиране на стоманобетонни конструкции за сеизмични въздействия", спец. "Строителство на сгради и съоръжения", V курс, англоезично обучение

"Основи на строителното дело", спец. "Геодезия", I курс

Упражнения по дисциплините:

"Проектиране на стоманобетонни конструкции за сеизмични въздействия", спец. "Строителство на сгради и съоръжения", V курс, англоезично обучение

"Стоманобетон", спец. "Строителство на сгради и съоръжения", IV курс

"Стоманобетонни конструкции", спец. "Строителство на сгради и съоръжения", задочно обучение и англоезично обучение

"Обследване и изпитване на строителни конструкции", спец. "Строителство на сгради и съоръжения", IV курс

"Основи на строителното дело", спец. "Геодезия", I курс

"Строителни конструкции и съоръжения", спец. "Устройство и управление на земи и имоти", II курс

"Инженерно - строително дело", спец. "Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране", III курс

Конспекти