Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Илиян Марков

Факултет по транспортно строителство, Катедра Геотехника

Факултет по транспортно строителство, Катедра Геотехника

гл.ас. д-р инж. Илиян Марков
Кабинет 306-А (Стара сграда) до топлата връзка
Приемно време

Присъствено приемно време :

17.06.21 (четвъртък) - от 8 до 9 - Лаборатория по ЗМ

23.06.21 (сряда) - от 8 до 9 - Лаборатория по ЗМ
25.06.21 (петък)- от 8 до 9 - лаборатория по ЗМ

29.06.21 (Вторник) - от 8 до 9 - Лаборатория по ЗМ
01.07.21 (четвъртък)- от 8 до 9 - лаборатория по ЗМ

07.07.21 (сряда) - 8-9 - Лаборатория по ЗМ
08.07.21(четвъртъК) 8-9 лабпратория по ЗМ

E-mail imarkov_fte@uacg.bg

Книги

Учебни материали

Курсови задачи и задания

Правила за заверка