Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Илиян Марков

Факултет по транспортно строителство, Катедра Геотехника

Факултет по транспортно строителство, Катедра Геотехника

гл.ас. д-р инж. Илиян Марков
Кабинет 306-А (Стара сграда) до топлата връзка
Приемно време

Понеделник 12,00 - 14,00
Вторник         12,00 - 14,00

E-mail imarkov_fte@uacg.bg

Книги

Учебни материали

Курсови задачи и задания

Правила за заверка