Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Илиян Марков

Факултет по транспортно строителство, Катедра Геотехника

Факултет по транспортно строителство, Катедра Геотехника

гл.ас. д-р инж. Илиян Марков
Кабинет 306-А (Стара сграда) до топлата връзка
Приемно време

Приемно време през сесията:
Сряда 15.06 9,00, каб 399 (до топла връзка)
Четвъртък 16.06  17h, каб 399
Петък  17.06 17h, каб 399

Понеделник 20.06 - 14.30, каб 399
Четвъртък  23.06 - 14.00, каб 399

Вторник 28.06 - 14.00
Сряда    29.09 - 14.00

 

 

E-mail imarkov_fte@uacg.bg

Книги

Учебни материали

Курсови задачи и задания

Правила за заверка