Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Тел. Указател /

ас. инж. Стефан Франгов

Факултет по транспортно строителство, Катедра Геотехника

ас. инж. Стефан Франгов
Кабинет 313 (корпус Б)
Приемно време

8 юни сряда - 9-13 ч.

9 юни четвъртък - 12-15 ч.

10 юни петък - 12-14 ч.

 

 

E-mail sfrangov_fte@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2020

Лекционни курсове

Инженерна геология и хидрогеология

Строителна скална механика

Езици

 Английски език