Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Тел. Указател /

ас. инж. Стефан Франгов

Факултет по транспортно строителство, Катедра Геотехника

ас. инж. Стефан Франгов
Кабинет Р314/Р105
Приемно време

Вторник 15 - 17 ч.

в каб. Р105, поради текущо обновление на 3-ти етаж

E-mail sfrangov_fte@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2020

Лекционни курсове

Инженерна геология и хидрогеология

Строителна скална механика

Езици

 Английски език