Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Тел. Указател /

ас. инж. Стефан Франгов

Факултет по транспортно строителство, Катедра Геотехника

ас. инж. Стефан Франгов
Кабинет Р314/Р105
Приемно време

Приемно време в седмицата за заверки:

4 юни вторник 12-14 ч. в зала Р105.

5 юни сряда 13-15 ч. в зала Р105.

6 юни четвъртък 10-12 ч. в зала Р105.

E-mail sfrangov_fte@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2020

Лекционни курсове

Инженерна геология и хидрогеология

Образование

бакалавър - хидрогеология и инженерна геология

магистър - инженерна геология

доктор - инженерна геология

Езици

 Английски език