Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Тел. Указател /

ас. инж. Стефан Франгов

Факултет по транспортно строителство, Катедра Геотехника

ас. инж. Стефан Франгов
Кабинет Р314/Р105
Приемно време

Дата за изпит за задочни студенти:

15 февруари от 18 ч. в зала Р105.

Нужно е предварително записване на адрес:

sfrangov_fte@uacg.bg

E-mail sfrangov_fte@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2020

Лекционни курсове

Инженерна геология и хидрогеология

Образование

бакалавър - хидрогеология и инженерна геология

магистър - инженерна геология

доктор - инженерна геология

Езици

 Английски език