Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Тел. Указател /

ас. инж. Стефан Франгов

Факултет по транспортно строителство, Катедра Геотехника

ас. инж. Стефан Франгов
Кабинет Р314
Приемно време

Петък 12:00-13:30 в каб. Р314

E-mail sfrangov_fte@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2020

Лекционни курсове

Инженерна геология и хидрогеология

Образование

бакалавър - хидрогеология и инженерна геология

магистър - инженерна геология

доктор - инженерна геология

Езици

 Английски език

Други