Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Петя Борисова

Геодезически факултет, Катедра Приложна геодезия

гл.ас. д-р инж. Петя  Борисова
Кабинет 418 - ректорат
Приемно време

Приемно време:

вторник - 15:00-16:00

сряда - 09:00-10:00

E-mail pborisova_fgs@uacg.bg

Друга информация

petya_a_borisova@abv.bg

Курсови задачи и задания

Други