Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

ас. инж. Мариян Генчев

Геодезически факултет, Катедра Приложна геодезия

ас. инж. Мариян Генчев
Кабинет 418 Р
Приемно време

ОТСЪСТВАМ ДО 19.04.24 -

приемно време от 22.04.24 -

Понеделник: 10:00 до 11:00 ч.

Вторник: 10:00 до 11:00 ч.

Четвъртък: 11:00 до 12:00 ч.

 

E-mail mgenchev_fgs@uacg.bg

Образование

Магистър - инженер по геодезия, УАСГ 2021г.

Езици

 Анлийски език

Курсови задачи и задания