Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

инж. Георги Гочев

Строителен факултет, Катедра Организация и икономика на строителството - Докторант

инж. Георги Гочев

Образование

02/2021
Докторант към катедра Организация и икономика на строителството, Строителен факултет в УАСГ

10/2019 – 09/2020
Магистърска степен, специалност Управление на проекти в
строителството, Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), гр.София

03/2016 – 02/2018
Магистърска степен, специалност Училищна педагогика –
Учител по математика, Пловдивски университет (ПУ) „Паисий Хилендарски”

09/2002 – 07/2008
Магистърска степен, специалност Геодезия, професионална
квалификация инженер-геодезист, Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), гр.София
 

 

Езици

 Английски език, ниво B2

Научни интереси

 Управление на проекти в строителството

Научна дейност

 Тема на докторантурата: Строително информационно моделиране (СИМ) (BIM), необходим инструмент в съвременното управление на проекти в строителството

Членство

Член на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, гр.София;
Лиценз от Агенция по геодезия, картография и кадастър.

 

Ключови думи за научно-изследователска дейност

 Строително информационно моделиране (СИМ) / Building Information Modelling (BIM)