Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

ас. инж. Иван Астатков

Геодезически факултет, Катедра Приложна геодезия

ас. инж. Иван Астатков
Кабинет 119
Приемно време

Приемно време за зимен семестър 2023/2024 г.
понеделник - 12:00 - 13:00 ; 16:00 - 18:00

вторник - 12:00 - 18:00

сряда - 10:00 - 11:00 ; 16:00 - 18:00

четвъртък 16.11.2023 - 12:00 - 14:00

Телефон 0886994383
E-mail ivan.gob@gmail.com
Място и дата на раждане гр. София 23.03.1991 г

Лекционни курсове

 Дескриптивна геометрия и Инженерно строителна графика

Образование

 магистър инженер - УАСГ 2017г

Членство

 КИИП