Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

ас. инж. Бисера Иванова

Геодезически факултет, Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти

ас. инж. Бисера Иванова
Кабинет Р324
Приемно време

Вторник 13:00 ч.

 

E-mail bivanova_fgs@uacg.bg
Място и дата на раждане София

Образование

 УАСГ, Специалност Геодезия - степен Магистър

Езици

Испански език, Английски език

Публикации

1. Б.Иванова Н.Ярловска, 2020, Подходи за устройствено планиране за неурегулирани поземлени имоти и за територии с неприложена първа регулация по предходен устройствен план, сп. Геодезия, Картография, Земеустройство, бр. 5-6/2020 г., ISSN 0324-1610