Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Марика Танева

Строителен факултет, Катедра Организация и икономика на строителството

гл.ас. д-р инж. Марика Танева