Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

ас. инж. Магдалена Костадинова

Строителен факултет, Катедра Строителни материали и изолации

ас. инж. Магдалена Костадинова
Кабинет Б744
Приемно време

Понеделник от 13:00 до 14:00 часа.

E-mail mkostadinova_fce@uacg.bg

Образование

Висше образование - Магистър-инженер, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ (ССС)