Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

ас. арх. Златина Цолова

Геодезически факултет, Катедра Приложна геодезия

ас. арх. Златина Цолова
Кабинет Р417
Приемно време

Четвъртък - 12:00-13:00

E-mail zltsolova_fgs@uacg.bg

Лекционни курсове

 Упражнения по Дескриптивна геометрия на сп. Арх., ССС, ХТ, ВиК, Геодезия

Образование

2015 - УАСГ - Архитектура

2021 - СУ, ФМИ - Приложна математика

Езици

 Английски

Научни интереси

 Архитектура, математика

Научна дейност

"About methods of constructing plane sections of special figures", Choban M., Mihailova E., Parvanova I.

Членство

 КАБ

Участие в научно-изследователски проекти

 Topological and geometric properties and their applications in architectural design, leader: Mihailova E.

"Изследване на достижимото множество на управляеми системи", ФНИ на СУ

Участие в проектиране и строителство

Промишлении сгради

Жилищни комплекси

Еднофамилни жилищни сгради