Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

ас. инж. Боряна Николова

Геодезически факултет, Катедра Геодезия и геоинформатика

ас. инж. Боряна Николова
Кабинет 411Р
Приемно време

Приемно време за летен семестър на уч. 2023/2024:

Вторник от 10:30 до 12:30

*Промени в приемното време ще бъдат обявявани своевременно на сайта на университета.

E-mail bnikolova_fgs@uacg.bg