Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Евелина Ринкова

Строителен факултет, Катедра Технология и механизация на строителството

гл.ас. д-р инж. Евелина Ринкова