Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Стоян Паталов

Геодезически факултет, Катедра Висша геодезия

гл.ас. д-р инж. Стоян Паталов
Кабинет 423
Приемно време

Седмица за заверки (Летен семестър 2024)

Сряда 15:00 - 17:00

Четвъртък 10:00 - 16:00

Петък 10:00 - 16:00

E-mail patalov_fgs@uacg.bg

Лекционни курсове

Уражнения по:

 • Вероятности и статистика
 • Елипсоидна геодезия
 • Гравиметрия
 • Физическа геодезия

Образование

Средно образование - ПМГ "акад. Боян Петканчин" Хасково

Висше образование - УАСГ София, специалност Геодезия

Докторантура - УАСГ София и МИИГАиК Москва (програма Еразъм+)

Курсове по програмиране на C#

Езици

български, английски (B2), руски (А2)

Научни интереси

Научни интереси в сферата на физическата геодезия:

 • Моделиране на квазигеоида и свързаните с него задачи
 • Използване на съвременни технологии за извеждане на модел на квазигеоида
 • Извеждане на височинна референтна повърхнина за трансформация на височинни системи

 

Научни интереси в други направления:

 • ГНСС определения
 • Програмиране и програмни езици в геодезията
 • GIS системи и решаване на пространствени задачи с тях

 

Публикации

 • Пенева Е., Паталов С. Приложение на метода на колокацията за извеждане на локален модел на геоида за част от територията на Р. Македония. // Годишник на УАСГ, 2018, 51(9): 33 – 44. ISSN 2534-9759.
 • Patalov S. Application of radial basis functions in local geoid determination. // 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2020, DOI: 10.5593/sgem2020/2.2/s09.003
 • Паталов С. Исследование различных методов определения высот геоида в локальном районе. // Приложение к журналу Известия вузов Геодезия и аэрофотосъемка, 2020, 11: 10 – 14. 75-я научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых МИИГАиК. ISSN 0536-101X.
 • Нейман Ю. М., Сугаипова Л. С., Паталов С. От интеграла Хотина‒Коха к аппроксимации с помощью сферических радиальных базисных функций // Изв. Вузов Геодезия и аэрофотосъемка, 2021, 65(1): 5-12, DOI: 10.30533/0536-101X-2021-65-1-5-12
 • Patalov S. Application and analysis of Hotine-Koch’s scaling function for geoid modelling from gravity disturbance data // 21st SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConference Proceedings 2021, DOI: 10.5593/sgem2021/2.1/s09.41
 • Peneva E., Patalov S. Research of the State Gravimetric Network for the territory of the Republic of Bulgaria // 23rd SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConference 2023, DOI: 10.5593/sgem2023/2.1/s09.31
   

 

Хоби

 • Планинарство
 • Trail running
 • Книги