Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

ас. инж. Светослав Делийски

Строителен факултет, Катедра Строителна механика - Инженер поддръжка

ас. инж. Светослав Делийски
Кабинет Б433
Приемно време

 

вторник от 16 часа

петък от 11 часа

 

 

E-mail snd_fce@uacg.bg