Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

инж. Николета Николова

Геодезически факултет, Катедра Фотограметрия и картография - Докторант

инж. Николета  Николова
E-mail nnikolova_fgs@uacg.bg
Място и дата на раждане гр. Каварна

Езици

английски език,

немски език

Професионални умения

Професионално направление: Картография и ГИС

Бази данни:

PostgreSQL, MS SQL, Oracle

Програмни езици:

C#, Python, R

Софтуери:

Qgis, ArcGIS Pro, Civil 3D, AutoCAD, SketchUp, Unity, Pix4d

Microsoft Office:

Excel Advance + Visual Basic for Applications, Power BI Advance, Access, PowerPoint, Word, Outlook, Microsoft Publisher, Microsoft Project

Други длъжности и дейности

Event Assistant at International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM (August 2020/August 2021)

Event Assistant at SGEM World Science (SWS) Scholarly Society (August 2020/August 2021)