Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

инж. Николета Николова

Геодезически факултет, Катедра Фотограметрия и картография - Докторант

инж. Николета  Николова
E-mail nnikolova_fgs@uacg.bg
Място и дата на раждане гр. Каварна

Образование

Магистър по специалности от регулираните професии „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра“ и „Инженер в инвестиционното проектиране“ в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“

Езици

английски език,

немски език

Професионални умения

Професионално направление: Картография и ГИС

Бази данни:

PostgreSQL, MS SQL, Oracle

Програмни езици:

C#, Python, Visual Basic for Applications

Софтуери:

Qgis, ArcGIS Pro, ArcMap, Civil 3D, AutoCAD, SketchUp, Unity, Pix4d, ProgeCAD, Jupiter Notebook

Microsoft Office:

Microsoft Excel Advanced // VBA, Power BI Advanced, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Outlook, Microsoft Publisher, Microsoft Project

Други длъжности и дейности

Event Assistant at International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM (August 2020/August 2021)

Event Assistant at SGEM World Science (SWS) Scholarly Society (August 2020/August 2021)