Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

ас. инж. Мария Пирянкова

Геодезически факултет, Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти

ас. инж. Мария Пирянкова