Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

ас. инж. Стиляна Петкова

Геодезически факултет, Катедра Приложна геодезия

ас. инж. Стиляна Петкова
Кабинет 321
Приемно време

 08.01.2024 - 11.01.2024

от 10:00 - 11:00 ч.

E-mail spetkova_fgs@uacg.bg