Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Тел. Указател /

гл.ас. д-р Иванина Манчева

Факултет по транспортно строителство, Катедра Обществени науки

гл.ас. д-р Иванина Манчева
Кабинет 1045
Приемно време

Понеделник: 14:00-16:00

Четвъртък: 9:00-10:00

E-mail mancheva_fte@uacg.bg

Лекционни курсове

Обща икономическа теория

Икономика

Образование

 УНСС - магистър

УНСС - доктор

Научни интереси

Пазарни структури

Теория на фирмата

Дигитална икономика

Публични финанси