Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

доц. д-р инж. Дилян Благов

Строителен факултет, Катедра Строителна механика

доц. д-р инж. Дилян Благов
Кабинет Б436
Приемно време

Приемни часове в каб. 436 ще бъдат обявени в началото на летния семестър. Дотогава можете да ме намерите в четвъртък (16.09) от 8 до 17 ч. в зала 607 (в междучасията) и петък (17.09) от 8 до 17 ч. в зала 607 (в междучасията).

Телефон 9635245/455
E-mail dblagov_fce@uacg.bg
Място и дата на раждане XX век
Семейно положение неженен
Постъпил в УАСГ 2003

Лекционни курсове

Строителна механика - специалност Архитектура (І курс)

Строителна механика - специалност Управление в строителството (І курс)

Строителна статика ІІ - специалност ТС (ІІІ курс, задочно)

Устойчивост на строителните конструкции - специалност ССС (ІV курс, задочно)

Строителна механика ІІ - специалности ХТС/ХМС/ВиК (ІV курс, задочно)

Образование

Висше - ПГС (УАСГ)

Езици

английски и руски - писмено и говоримо

Научни интереси

Строителна механика; нелинейно реагиране на строителни конструкции, подложени на сеизмични въздействия.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

нелинейно реагиране при сеизмични въздействия; pushover analysis; time history analysis

Друга информация

Дати за поправителен изпит по всички дисциплини:

- 23 октомври - само за семестриално завършили и задочни стедунти.

Конспекти


Конспект по Строителна механика
за спец. Архитектура и Управление в строителството


Учебни материали

Примерна задача 1 за изпит по Стр. механика (пример 1)
за І курс, специалности Архитектура и УС

Примерна задача 2 за изпит по Стр. механика (пример 1)
за І курс, специалности Архитектура и УС

Примерна задача 2 за изпит по Стр. механика (пример 2)
за І курс, специалности Архитектура и УС

Примерна задача 2 за изпит по Стр. механика (пример 3)
за І курс, специалности Архитектура и УС

Примерна задача 1 за изпит по Стр. механика (пример 2)
за І курс, специалности Архитектура и УС

Правила за заверка


Информация