Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

доц. д-р инж. Дилян Благов

Строителен факултет, Катедра Строителна механика

доц. д-р инж. Дилян Благов
Кабинет Б436
Приемно време

Приемно време (летен семестър, 2023 г.):

- 20 февруари (понеделник) - 15 ч.;

- всеки друг понеделник - 13-14 ч.;

- всеки вторник - 15-16 ч.

Телефон 9635245/455
E-mail dblagov_fce@uacg.bg
Място и дата на раждане XX век
Семейно положение неженен
Постъпил в УАСГ 2003

Лекционни курсове

Строителна механика - специалност Архитектура (І курс)

Строителна механика - специалност Управление в строителството (І курс)

Строителна статика ІІ - специалност ТС (ІІІ курс, задочно)

Устойчивост на строителните конструкции - специалност ССС (ІV курс, задочно)

Строителна механика ІІ - специалности ХТС/ХМС/ВиК (ІV курс, задочно)

Образование

Висше - ПГС (УАСГ)

Езици

английски и руски - писмено и говоримо

Научни интереси

Строителна механика; нелинейно реагиране на строителни конструкции, подложени на сеизмични въздействия.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

нелинейно реагиране при сеизмични въздействия; pushover analysis; time history analysis

Конспекти

Конспект по Строителна механика
за спец. Архитектура и Управление в строителството

Учебни материали

Примерни схеми за изпитни задачи
по Строителна механика за Архитектура и УС

Решения на примерните задачи
по Строителна механика