Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Константин Друмев

Строителен факултет, Катедра Строителна механика

гл.ас. д-р инж. Константин Друмев
Кабинет Б442
Приемно време

Летен семестър 22-23г

Вторник      - 14:00-16:00

Четвъртък  - 13:00-15:00

03.02 - 9:00-12:00

08.02 - 9:00-12:00

E-mail drumev_fce@uacg.bg
Семейно положение Женен, две дъщери
Постъпил в УАСГ 1999

Други длъжности и дейности

 Председател на Академичен Демократичен Синдикат - УАСГ

Курсови задачи и задания