Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

доц. д-р инж. Александър Трайков

Строителен факултет, Катедра Строителна механика

доц. д-р инж. Александър Трайков
Кабинет Б433
Приемно време

ВНИМАНИЕ: Следващата информация се обновява текущо.

Приемно време за нанасяне на оценки и заверка на курсови задачи -

 

 

ДАТИ за ПОПРАВИТЕЛНИ  ИЗПИТИ

Изпит по Строителна статика I и Строителна статика II

16.09 (четвъртък) 9:00 ч. зала 230

 

Изпит по СДСА и Строителна статика II

17.09 (петък) 9:00 ч. зала 230

Всички студенти от предни години - с индивидуален протокол

За студентите от сегашния 3 курс нов протокол не е необходим.

Заверените курсови задачи да се носят на изпита!

Студенти със заверка на лекции по СДСА при доц.Таушанов и проф.Бонев се изпитват от доц. Таушанов!

Телефон 029635245/440
E-mail alex_fce@uacg.bg

Лекционни курсове

Строителна статика I и II част за специалност ССС

Строителна динамика и сеизмичен анализ за специалнист ССС

Компютърен анализ на конструкциите за специалност ССС

Метод на крайните елементи (основен и приложен курс) за магистърска програма "Конструктивно инженерство"

Езици

английски, руски, френски

Научни интереси

Компютърно моделиране на строителни конструкции

Нелинейно изследване на конструкции

Сеизмичен анализ на строителни конструкции

Членство

КИИП

IABSE

Научни и академични длъжности

доцент