Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

доц. д-р инж. Александър Трайков

Строителен факултет, Катедра Строителна механика

доц. д-р инж. Александър Трайков
Кабинет Б433
Приемно време

ВНИМАНИЕ: Следващата информация се обновява текущо

 

 Изпитни дати

Строителна статика I част   ССС 3 поток 2

26.01.2024 9:00 226

09.02.2024 9:00 226

 

СДСА ССС-4 поток 2

17.01.2024 9:00 226

08.02.2024 9:00 226

 

Поправителен изпит за Строителна статика I, Строителна статика II и СДСА

16.02.2024 (петък) 9:00 226

 

На датите за Строителна статика I може да се явяват и студенти от ВТОРИ поток от минали години по Строителна статика I и Строителна статика II с ПРЕДВАРИТЕЛНО издаден протокол.

На датите за СДСА може да се явяват по СДСА студенти от ВТОРИ поток от минали години с ПРЕДВАРИТЕЛНО издаден протокол.

 

 

Всички трябва да носят ПАПКА със заверени курсови задачи и да са положили успешно предходните изпити към катедрата - за Статика 2 - Статика 1, а за СДСА - Статика 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон 029635245/440
E-mail alex_fce@uacg.bg

Лекционни курсове

Строителна статика I и II част за специалност ССС

Строителна динамика и сеизмичен анализ за специалнист ССС

Компютърен анализ на конструкциите за специалност ССС

Метод на крайните елементи (основен и приложен курс) за магистърска програма "Конструктивно инженерство"

Езици

английски, руски, френски

Научни интереси

Компютърно моделиране на строителни конструкции

Нелинейно изследване на конструкции

Сеизмичен анализ на строителни конструкции

Членство

КИИП

IABSE

Научни и академични длъжности

доцент