Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

доц. д-р инж. Александър Трайков

Строителен факултет, Катедра Строителна механика

доц. д-р инж. Александър Трайков
Кабинет Б433
Приемно време

ВНИМАНИЕ: Следващата информация се обновява текущо

 

Зимна изпитна сесия (3 и 4 курс поток 2)

19.01.2023 9:00 СДСА 226

20.01.2023 9:00 Строителна статика I 226

09.02.2023 9:00 Строителна статика I 226

10.02.2023 9:00 СДСА 226

 

Зимна поправителна сесия

14.02.2023 9:00 Строителна статика 222

17.02.2023 9:00 СДСА 226

 

Студенти от предишни години могат да се явят на съответните дати с предварително издаден изпитен протокол, който трябва предварително и навреме да бъде заявен в канцеларията на СФ

Заверени курсови задачи, поставени в ПАПКА, се представят на изпита, заедно със студентската книжка.

 

На изпитните дати за Строителна статика I може да се явяват и студенти с индивидуален протокол за изпит и по дисциплината Строителна статика II.

 

Приемно време (каб.433)

Ще бъде обявено след установяване на графика за летен семестър 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон 029635245/440
E-mail alex_fce@uacg.bg

Лекционни курсове

Строителна статика I и II част за специалност ССС

Строителна динамика и сеизмичен анализ за специалнист ССС

Компютърен анализ на конструкциите за специалност ССС

Метод на крайните елементи (основен и приложен курс) за магистърска програма "Конструктивно инженерство"

Езици

английски, руски, френски

Научни интереси

Компютърно моделиране на строителни конструкции

Нелинейно изследване на конструкции

Сеизмичен анализ на строителни конструкции

Членство

КИИП

IABSE

Научни и академични длъжности

доцент