Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

ас. инж. Камелия Йорданова

Строителен факултет, Катедра Строителни материали и изолации

ас. инж. Камелия Йорданова
Кабинет Б744
Приемно време

ПРИЕМНО ВРЕМЕ -

 

 

По време на епидемичната обстановка, провеждането на консултации със студентите ще се извършва по електронен път, като на служебния ми имейл, ще можете да изпращате решенията на курсовите задачи (PDF или WORD формат), както и да задавате своите въпроси свързани с тях.

 

 E-mail за курсови задачи и контакт със студентите:  jordanova_fce@uacg.bg  

 

 

 

 


 

 

 

Телефон 9635245/567
E-mail jordanova_fce@uacg.bg

Лекционни курсове

 „Строителни материали“ - студенти 2-ри курс

 „Строителни изолации“ - студенти 3-ти курс

Образование

Висше образование - Магистър-инженер, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ (ССС).

 

Професионални умения

Преподавател в областта на Строителни материали  и  Строителни изолации.

Научни интереси

Супер-високоякостни бетони

Участие в научно-изследователски проекти

Изследване на основните аспекти на дълготрайността на супервисокоякостните бетони.

Участие в проектиране и строителство

Изпитване на  бетони, пръскани бетони, торкрет, бентонит и др. материали, влагани в обект ,,Разширение на Метрополитена в гр.София" 2010-2012 год.

Първоначални изпитвания на типа на 4 броя продукти - циментови лепила за плочки, производство на DPTU,,RENOVA", Република Македония 2010 год.

 

Други длъжности и дейности

Отговорник по качеството и вътрешен одитор в лаборатории.

Отговорник по качеството и вътрешен одитор в орган за контрол.

 

Учебни материали