Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

доц. д-р инж. Чавдар Дончев

Строителен факултет, Катедра Технология и механизация на строителството - Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Чавдар Дончев
Кабинет А304
Приемно време Обявено пред кабинет А304. Сряда от 10:00 до 12:00 часа.
Телефон 9635245/213
E-mail don_fce@uacg.bg
Семейно положение женен

Лекционни курсове

1.Технология на строителството-І част за спец. ССС в СФ (вкл. АЕО) 2.Технология на строителството-ІІ част за спец. ССС в СФ (вкл. АЕО) 3.Технология на строителството за спец. ПС, ЖС и СТС във ФТС

Образование

висше - ВИСИ, специалност ПГС, 1972 г.

Езици

английски - много добре, руски - много добре, френски - задоволително

Професионални умения

Строителен инженер - Технология на строителството

Научни интереси

Технология на строителството: Изграждане на монолитни строителни конструкции; монтаж на сглобяеми строителни конструкции.

Научна дейност

Тенология на строителството:НИ теми; доклади; статии; учебни помагала.

Членство

Член на комисията за ВПП на ЦПРС при КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ от 2007 г.

Участие в проектиране и строителство

- конструктивно проектиране на открити подкранови естакади на пристанище "Бургас - Западен басейн"; други конструктивни проекти на сгради и строителни съоръжения по Дунавските и Черноморски пристанища; - строително-технологическо проектиране на: 1.технологически такт-планове за сгради, изпълнявани по системата ЕК; 2.технологически проекти за монтаж на строителни конструкции /стоманобетонни, стоманени и текстилни-тента пред Централна гара - София, подвижен текстилен покрив на летен театър в Бургас/.

Научни и академични длъжности

доктор - 1989 г. доцент - 1998 г.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Монтаж на сглобяеми строителни конструкции. Подбор на строително-монтажни кранове. Кофриране и декофриране на монолитни строителни конструкции.

Други длъжности и дейности

2004 - 2008 г. - Зам. Декан по учебната работа, Строителен факултет 2008 - 2009 г. - Зам.Директор на ЦДЧС

Публикации

Общо 25 бр. публикации в областта на "Технология на строителното производство".