Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

гл.ас. инж. Стефан Кинарев

Строителен факултет, Катедра Строителна механика - Преподавател (пенсиониран)

гл.ас. инж. Стефан Кинарев
Кабинет Б442
Телефон 9635245/472
E-mail sk_fce@uacg.bg