Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

проф. д-р инж. Гергана Моллова

Строителен факултет, Катедра Автоматизация на инженерния труд - Преподавател (починал)

проф. д-р инж. Гергана Моллова
Кабинет Б18
Приемно време

понеделник: 10-11 ч. четвъртък: 12-13 ч.

Телефон 9635245/309
E-mail mollova_fce@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 1992

Лекционни курсове

Програмиране и използване на изчислителни системи (ПИИС)

Автоматизация на инженерния труд (АИТ)

Образование

Магистър инженер - ТУ-София, 1988 г. Доктор инженер - ТУ-София, 1993 г.

Езици

Английски, Руски, Немски

Научни интереси

Цифрова обработка на сигнали, Цифрови филтри, Автоматизация на проектирането, Приложение на цифрови филтри при обработка на акселерограми от земетресения и сеизмичен анализ, Мащабиране на акселерограми, Двумерна и многомерна филтрация, Цифрови диференциатори и Хилберт-трансформатори

Научна дейност

Автор на над 50 научни труда, от тях цитирани в SCOPUS - 12 бр., в IEEE Xplore - 13 бр.

Отчетени над 70 експертни цитирания в научни публикации на други автори.

Членство

Член на Съюза на Учените в България - от 1994 г.

Член на Съюза по Автоматика и Информатика (САИ) - от 1996 г.

Член на Института на Електро и Електронните Инженери (IEEE) - от 1996 г.

Участие в научно-изследователски проекти

874-041/87 "Software Systems for Education on Network Theory and Computer-Aided Design Courses", CAS Lab.,TU-Sofia

027-09V/87 "Development of Work-Station Equipment for Electrical Engineers", CAS Lab., TU-Sofia (with Dept.of CAE, LETI-St.Petersburg, Russia)

1501-3/91 "Application of Expert System for Circuits Analysis", CAS Lab., TU-Sofia 1524-3/91 "Application of ESIS 1-A Expert System", TU- Sofia

IS-515/95 "Object-Oriented Monitoring of Executable Program Modules", UACEG-Sofia

A/97/0413 "Computer-Aided Design of Digital Filters", DAAD Research Grant, April-June 1997, University of Erlangen-Nuremberg, Germany

IMG-1050/1998 "Computer Graphics", Individual Mobility Grant Tempus Project, March-April 1998, Delft University of Technology, The Netherlands

IV BUL 1059420 STP Alexander von Humboldt Foundation Grant, March 2001-April 2002, University of Elangen-Nuremberg, Germany; Follow-up Program visits - (1) June-Sept. 2004, Univ. of Erlangen-Nuremberg  (2) January 2006, April-June 2006, University of Potsdam

Austrian Science Fund (FWF) Project M992-N15 “New Methods for Design and Implementation of Multidimensional Digital Filters”, Vienna University of Technology, Austria, 2007-2008

Научни и академични длъжности

Aсистент, гл. асистент - 1992-1999; Доцент - 2000-2012; Професор - 2013-сега; Ръководител Катедра "АИТ" - 2000-2004, 2008-сега; Зам.Декан по научно-изследователската и международна дейност - 2008-окт.2010

Публикации

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ

Mollova G.S., "Optimal Recursive Cascade Filter Design with Minimum Rezulting Round-off Error", Izv.Vuzov, Priborostroenie, no.12, 1991, Sankt Petersburg, Russia, pp. 39-49 (in Russian)

Mollova G.S., "Variance of Quantization Error at the Output of Recursive Digital Filter", Proc. 3rd URSI International Symposium on Signals, Systems and Electronics - ISSSE'95, Oct.25-27, 1995, San Francisco, CA, USA, pp. 439-442

Mollova G.S., E. Gurova, "An Efficient Approach for Application of Higher Order S-Z Transformations", Proc. 9th International Conference "Systems for Automation of Engineering and Research" (SAER'95), Sept.24-26, 1995, Varna, Bulgaria, pp. 30-34

Mollova G.S., "Weighted Mean Squared Error Criterion with Fixed-Levels Modification for Linear-Phase FIR Filters Design", Proc. 3rd IEEE Int. Conference on Electronics, Circuits and Systems - ICECS’96, Oct.13-16, 1996, Rhodes, Greece, pp. 275-278

J.H.F. Ritzerfeld, G.S. Mollova, "Word Length Limitation in the Limit Cycles-Free Biquad Structures", Proc. 7th Annual ProRISC / IEEE Workshop on Circuits, Systems and Signal Processing, Nov.27-28, 1996, Mierlo, The Netherlands, pp.267-272

Mollova G.S., "Computer Aided Study of Finite Word Length Effects on IIR Frequency Response", Proc. 8th IEEE Asia-Pacific Microwave Conference - APMC’96, Dec.17-20, 1996, New Delhi, India, v.3, pp.833-836

Mollova G.S., "Weighted Mean Squared Error Criterion with Fixed-Levels Modification for Linear-Phase FIR Filters Design", Circuits, Systems and Signal Processing, v.15, no.5, 1996, Birkhauser Publ., Cambridge, MA, USA ,pp.581-595

Mollova G.S., "Analytical Least Squares Design of 2-D Fan Type FIR Filter", Proc. 13th Int. Conference on Digital Signal Processing – DSP97, July 2-4, 1997, Santorini, Greece, v.2, pp.200-204

J.H.F. Ritzerfeld, G.S. Mollova, "Controlled Rounding in Low Noise Digital Filter Structures", Proc. 8th Annual ProRISC / IEEE Workshop on Circuits, Systems and Signal Processing, Nov. 28, 1997, Mierlo, The Netherlands, pp.499-504

Mollova G.S., R. Unbehauen, "Design of Recursive Filters with Constant Group Delay and Chebyshev Attenuation", Proc. 23rd Int. Conference on Acoustic, Speech, and Signal Processing - ICASSP98, May 12-15, 1998, Seattle, WA, USA, v.3, pp.1257-1260

Mollova G.S., "Compact Formulas for Least-Squares Design of Digital Differentiators", IEE Electronics Letters, v.35, no.20, Sept. 30, 1999, London, England, pp.1695-1697

Mollova G.S., "Efficient Design of FIR Digital Differentiators Using Least-Squares Approach", 1st Balkan Conference on Signal Processing, Communications, Circuits, and Systems, June 2-3, 2000, Istanbul, Turkey, pp.173-176

Mollova G.S., R.Unbehauen, "Analytical Design of Higher order Differentiators Using Least-Squares Technique", IEE Electronics Letters, v.37, no.17, 16th Aug. 2001, London, England, pp.1098-1099, errata: v.37, no.22, Oct. 25, 2001, p.1372

Mollova G.S., "Comparison Between Fullband and Non-Fullband Higher-Order Differentiators Designed by LS Technique", URSI Convention on Radio Science and 2nd FWCW Workshop, Tampere Univ. of Technology, Finland, Oct.23-24, 2001, pp.73-74

Mollova G.S., R.Unbehauen, "Fullband Higher Order Differentiators Based on LS Method", 12th Annual ProRISC / IEEE Workshop on Circuits, Systems and Signal Processing, Nov.29-30, 2001, Veldhoven, The Netherlands, pp.507-510

Mollova G.S., "Digital Filters Application in Earthquake Data Processing", Proc. Int. Conf. 'St.Zagora', June 3-5 2005, Stara Zagora, Bulgaria, v.1. pp.14-19 (in Bulgarian, abstract in English)

Mollova G.S., "Effects of Digital Filtering in Data Processing of Seismic Acceleration Records”, EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, vol.2007, no.3, Article ID 29502, pp.1-9

Mollova G., F.Scherbaum, "Influence of parameters selection in Chebyshev filters on the strong motion data processing", Bulletin of Earthquake Engineering, Springer Netherlands, vol.5, no.4, Nov.2007, pp.609-627

Mollova G., "Design of FIR LS Hilbert Transformers through fullband differentiators", 41st Asilomar Conference on Signals, Systems, and Computers, Pacific Grove, CA, USA, Nov.04-07, 2007, pp.1121-1125

Mollova G., W.F.G. Mecklenbraeuker, "Three-dimensional cone FIR filters design using the McClellan transform", 41st Asilomar Conference on Signals, Systems, and Computers, Pacific Grove, CA, USA, Nov.04-07, 2007, pp.1116-1120

Mollova G., W.F.G. Mecklenbraeuker, "McClellan based design approach for 3-D digital filters with minimization of the integral squared error", Int. Journal of Mathematics and Computers in Simulation, vol.1, issue 1, 2007, pp.18-25

Mollova G., W.F.G. Mecklenbraeuker, "Design of 3-D FIR digital filters using integral squared error criterion and transformation method", Proc. 2nd WSEAS Int.Conf. on Circuits, Systems, Signal and Telecommunications, Acapulco, Mexico, Jan.25-27,2008, pp. 23-28

Mollova G., W.F.G. Mecklenbraeuker, "A design method for 3-D FIR cone-shaped filters based on the McClellan transformation", IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 57, no.2, 2009, pp.551-564

-----

Г. Моллова, "Програмиране и използване на изчислителни системи. Език за програмиране C++", Изд.на СУБ, София, 2004, 144 стр., ISBN 954-8329-62-X (Учебник)

Г. Моллова, "Програмиране и използване на изчислителни системи. Език за програмиране С++", Второ преработено и допълнено издание, Изд. на СУБ, София, 2011, 175 стр., ISBN 978-954-397-022-3 (Учебник)

Г. Моллова, "Приложение на цифровата филтрация за обработка на акселерограми от земетресения", Изд. на СУБ, София, 2012, 122 стр., ISBN 978-954-397-028-5 (Монография)

 

Друга информация

НАГРАДИ / СТИПЕНДИИ

1995 – Union Radio-Scientifique Internationale (URSI) – Young Scientists Program Award, San Francisco, USA, October 1995 (ISSSE’95)

1997 – Deutsches Academisher Austaushdienst (DAAD) Forschungstipendium /German foreign academic exchange services/ research fellowship

1998 – Награда за високи научни постижения за млад учен в областта на техническите науки, Съюз на учените в България

1999 – Senior Member of the IEEE (Signal Processing Society)

2000 – Alexander von Humboldt Foundation Fellowship

2001 – IEEE Signal Processing Society "Valued Services and Contributions" Certificate as a SP Chapter Chair and compliments for IEEE Region 8 activities

2007 - Lise-Meitner Program Fellowship (Austrian Science Fund)

Публикации

Конспекти
Учебни материали


Правила за заверка


Други