Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Тел. Указател /

доц. д-р инж. Драган Драганов

Хидротехнически факултет, Катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на води - Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Драган Драганов
Кабинет А417
Приемно време

сряда - 10-11

Телефон 9635245/580
E-mail draganov_fhe@uacg.bg
Семейно положение Разведен

Лекционни курсове

Помпи и помпени станции Третиране на твърдите отпадъци

Образование

Висше Висш инженерно-строителен институт, 1970 г.

Езици

Руски език: четене-1; говорене-2; писане-2 Немски език:четене-1; говорене-3; писане-3 Английски език:четене-3; говорене-5; писане-5

Професионални умения

Водоснабдяване, канализация, пречистване на отпадъчните води, помпени станции, третиране на твърдите отпадъци

Научни интереси

Канализация, пречистване на отпадъчните води, третиране на твърдите отпадъци, помпени станции

Научна дейност

Установяване на разхода на вода в населените места Допречистване на отпадъчните води Третиране на твърдите отпадъци

Членство

Българска асоциация по водите

Участие в научно-изследователски проекти

Установяване на водоснабдителни норми за населените места Норми за проектиране на канализационни системи Възможности за повторно използване на допречистените отпадъчни води Изследвания върху нормата на натрупване, обемното тегло и морфологичния състав на твърдите битови отпадъци

Участие в проектиране и строителство

Проектиране на водопроводи и помпени станции - села в обл. Ловеч Проектиране на канализационни мрежи - гр. Тутракан, гр. Русе и др. Проектиране на идейни проекти за пречиствателни станции за отпадъчни води - гр. Кула, гр. Г. Делчев, гр. Сандански, гр. Рудозем и др. Проектиране на фонтани - гр. Видин, гр. Лом, гр. Пазарджик и др. Супервайзер по част "Технологична" - Пречиствателна станция - гр. Разлог

Научни и академични длъжности

Доцент

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Разход на вода, допречистване на отпадъчните води, канализация, третиране на твърдите отпадъци, помпени станции

Публикации

Драганов Д., И Костова. Изследвания върху нормата на натрупване, обемното тегло и морфологичния състав на твърдите битови отпадъци. Отчетен доклад, БТ "Инженеринг", МОСВ, 2003. Draganov D, I Kostova. Investigation on quantitative characteristics of municipal solid wastes in Bulgaria.- 7 th International Symposium on Environmental Geotechnology and Global Sustainable Development, 8-10 June, 2004, Helsinki and Espoo, Finland