Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Тел. Указател /

гл.ас. физ. Николай Михайлов

Хидротехнически факултет, Катедра Физика - Преподавател (пенсиониран)

гл.ас. физ. Николай Михайлов
Кабинет Р255
Приемно време понеделник 16 - 18 часа вторник 16 - 18 часа
Телефон 9635245/340
E-mail nmihailov_fhe@uacg.bg
Семейно положение женен

Лекционни курсове

Физика на РАБ.ФАК.

Физика на ВиК - ІІ курс

Образование

висше, физик, учител по физика

Езици

руски, английски

Научни интереси

Оптоелектронни датчици.

Научна дейност

Разработване и внедряване на лабораторни и учебни експерименти по физика в различни ВУЗ-ове

Членство

Съюз на физиците в България.

Участие в научно-изследователски проекти

І.Разработки с практично-приложен характер:

1.Датчик за промиване на пределна мътност.

2.Датчик за безконтактно отчитане на скорост, диаметър и честота на водни капки при изкуствено дъждуване.

3.Уред за обективна оценка степента на полираност на мраморни плочи.

 ІІ.Разработки на учебни експерименти:

1.Свободни електромагнитни трептения.

2.Принудени електромагнитни трептения.

3.Ефект на Хол.

4.Закони при поляризирана светлина.

Научни и академични длъжности

главен асистент

Ключови думи за научно-изследователска дейност

оптика, електричество

Други длъжности и дейности

Профгрупорг на кат. Физика

Публикации

Пет публикации в Български научни списания