Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Тел. Указател /

проф. д-р инж. Борислав Киров

Факултет по транспортно строителство, Катедра Геотехника - Преподавател (бивш)

проф. д-р инж. Борислав Киров
Кабинет Р306а
Телефон 9635245/528
E-mail kirov_fte@uacg.bg

Лекционни курсове

Земна механика Фундиране Специални фундаментни конструкции

Езици

Езикова компетентност: (1-отлично; 5-основно) Език Четене Писмено Говоримо Английски 1 2 1 Немски 1 3 5 Руски 1 1 1 Френски 5 5 5 Чешки 1 2 1

Членство

1987 до сега - член на различни Технически Комитети на Международната Асоциация по Земна Механика и Геотехническо Инженерство (ISSMGE): до 2001 ТК No15 “Фундиране в торфени и органични почви”, от 2001 на ТК No28 “Подземно строителство в слаби почви”, и от 1997 на ТК No5 “Геотехника на околната среда”; V.2001 - V.2012 - член на Управителния Съвет на Българското Дружество по Земна Механика и Геотехническо Инженерство (BSSMGE); V.2001 до сега - член на НСОИЖП (Национално Сдружение Общество на Инженерите по Железния Път); 1989 до сега - член на Съюзa на Учените в България; XII.1990 до сега - член на съюза на строителните конструктори в България; XI.2003 до сега - член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране;

Участие в международни проекти

Modelling trends and volatility international environmental patenting, Murdoch University, Perth, Australia. Murdoch University, Perth, Australia, 2003

Научни и академични длъжности

20.03.1972 - 01.02.1975 ВИСИ Редовен докторант; 01.02.1975 - 16.02.1988 ВИСИ, ВИАС Асистент, ст.ас., гл.ас.; 16.02.1988 -  22.12.2011 ВИАС, УАСГ Доцент; 22.12.2011 до сега УАСГ Професор;  25.03.1991 - 17.03.1994 УАСГ Декан на Свободния факултет; 25.02.2000 - 08.03.2004 УАСГ Ръководител катедра “Геотехника”; 28.04.2005 - 18.01.2008 УАСГ Зам. Председател на Контролния Съвет; 31.01.2012 до сега УАСГ Председател на ОС на ФТС.

ПубликацииКонспекти

Курсови задачи и задания