Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Тел. Указател /

доц. д-р инж. Златка Денчева

Факултет по транспортно строителство, Катедра Железници - Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Златка Денчева
Кабинет Б749
Приемно време

 Вторник: 13,00-15,00 часа

Телефон 9635245/619, 963 32 79
E-mail zdencheva_fte@uacg.bg
Уебсайт http://www.uacg.bg
Семейно положение неомъжена

Лекционни курсове

"Горно строене и поддържане на железния път" за Транспорто строителство

"Железопътно строителство" за ССС, включително и на анг. език

"Железопътно строителство" за Транспортно строителство на немски език

"Горно строене и поддържане на железния път" за Транспортно строителство на немски език

Образование

1965 г. Строителен техникум, Велико Търново

1972 г. Висш институт по архитектура строителство и геодезия, Строителен инженер по жп строителство

1988 г. УАСГ, доктор по научна специалност 02.15.11 "Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения"

1994 г. УАСГ, доцент по научна специалност 02.15.11 "Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения"

Езици

английски, немски, руски

Членство

от 1984 г. член на PWI, Великобритания, за периода на специализация в страната и следващите 4 години.

от 1992 г. член на Националното сдружение-общество на инженерите по железния път НСОИЖП

от 1992 г. член на UEEIV

Участие в проектиране и строителство

над 100 проекта в областта на проектирането на транспортни съоръжения за жп линии, най-вече мостове в идейна и работна фаза.

Научни и академични длъжности

1975 г. асистент към катедра "Железници"

1994 г. доцент към катедра "Железници"

2000-2004 г. и 2008-2012 г.  ръководител на катедра "Железници"

от 2013 г. гост преподавател в катедрата.

Други длъжности и дейности

1965-1966 строителен техник в "Заводски строежи", ТЕЦ Русе

1972-1975 г. проектант в отдел "Съоръжения" на ИПП "Транспроект"

1975-1994 г.  асистент в катедра "Железници" при УАСГ

от 1994 г.  доцент в катедра "Железници" при УАСГ

от 1994 -2013 г. член на факултетния съвет при ФТС на УАСГ

Конспекти

Железопътно строителство за СССА
доц. д-р инж. Златка Денчева