Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Тел. Указател /

проф. д-р инж. Петър Стефанов

Факултет по транспортно строителство, Катедра Пътища и транспортни съоръжения - Хоноруван преподавател

проф. д-р инж. Петър Стефанов
Кабинет 732
Телефон 9635245/566
E-mail pstefanov_fte@uacg.bg
Семейно положение женен

Образование

- средно-специално - от 1960г. до 1965г. в Строителен техникум, гр.Варна - висше - от 1968г. до 1969г. - ВИАС - София; от 1969г. до 1974г. в МАДИ - МОСКВА; - аспирант - от 1974г. до 1977г. - МАДИ - МОСКВА; - кандидат на техническите науки - научна степен присъдена от МАДИ-МОСКВА през 1978г. - ст.н.с.ІІ степен - научно звание издадено от Висшата Атестационна Комисия - гр.София, 1988г. - доцент - научно звание издадено от Висшата Атестационна Комисия - гр.София по научната специалност 02 15 12 "Проектиране, строителство и поддържане на улици и автомобилни пътища и съоръжения" - 2002г.

Членство

- 1998 - член на Управителния съвет на Българската Браншова Камара "Пътища"

Участие в проектиране и строителство

Разработване на работни проекти за изпълнение на рехабилитационната програма по Проект "Транзитни пътища" І, ІІ и ІІІ с участието на ЕБРР и ЕИБ като: 10 пътни участъка от Републиканската пътна мрежа, АМ "Тракия" и АМ "Хемус" (предпроектни проучвания).

Участие в международни проекти

По Програма Трансгранично сътрудничество и Програма ФАР-СБС - рехабилитация на над 24 бр. големи пътни съоръжения, по поръчка на Louis Berger (Франция); проектиране на нов пътен участък с обща дължина над 50 км по път Кърджали - Маказа. По Програма Проект Транзитни пътища с участие на ЕБРР и ЕИБ - разработване на над 5 броя работни технологични проекти на LOT - ове за изпълнение на асфалтовото строителство за повече от 400 км.

Научни и академични длъжности

- 1978 - 1988 - научен сътрудник в Института по пътища; - 1988 - 1994 - ст.н.с. в Института по пътища; - 1982 - 1992 - научен секретар на Научен съвет към ТИП; - 1990 - 1994 - ръководител на научно-производствена лаборатория;

Други длъжности и дейности

- 1994 - Управител на "Рутекс" ООД - консултантска фирма; - 2000 - доцент към катедра "Пътища", УАСГ - София

Публикации

Повече от 50 публикации в България, Русия, Чехословакия и Белгия (ХVІІІ Конгрес по пътищата, Брюксел, 1987г.) и около 15 нормативни докумунти за нуждите на ГУП и Министерството на транспорта. Защитен патент (N 40273/07.09.1987г., ИНРА, България) за уред (АИН - 1) за измерване на неравномерността на пътното покритие. ПУБЛИКАЦИИ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 5 ГОДИНИ: - Стефанов П., Иванов Ил., Седем години рехабилитация на автомобилните пътища в България, сп."Пътища", N:5, София, 2001г. - Стефанов П., Киров К., "Анализ в различията в оценките за икономическа ефективност на инвестициите в пътното строителство", Презентация на Юбилейна научна конференция "60 години УАСГ, 20-24ноември 2002г., София, България. - Киров К., Стефанов П., "Управление на пътищата - моделът HDM на Световната Банка и неговата приложение в България", Постер и публикация. Сборник доклади на V-ят интернационален симпозиум за материали, техники и технологии "ТЕХНОМАТ 2003" 9-11 септември 2003г., Бургас, България.

Учебни материали