Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Тел. Указател /

гл.ас. инж. Митко Дечев

Факултет по транспортно строителство, Катедра Пътища и транспортни съоръжения - Преподавател (пенсиониран)

гл.ас. инж. Митко Дечев
Кабинет Б2а
Телефон 9635245/470
E-mail middechev@abv.bg
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ 1976