Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Тел. Указател /

доц. д-р инж. Евелина Иванова

Факултет по транспортно строителство, Катедра Пътища и транспортни съоръжения

доц. д-р инж. Евелина Иванова
Кабинет Б2б
Приемно време

Студентите от 6-ти курс задочно ТС-ЖС и ТС-СТС да се свържат с доц. Е. Иванова на student07@abv.bg , за да се направи връзка и да се стартира обучението за 2 етап на зимен семестър на 2020-2021 уч. година.

 

 Студентите от УТПТИ не са се свързали с преподавателя във връзка с провеждане на часовете през месец февруари 2021 г. Същите трябва да го направят на пощата, която им е предоставена от инж. Грета Георгиевана (кат. ПТрС) ! За въпроси: student07@abv.bg.

 

 Приемничасове и консултации - летен семестър 2020-2021 уч. година:

Часове за консултации. Само след предварително записване до два дни предварително на student07@abv.bg , за да се изготви и обяви график на студентите, по който ще влизат в кабинета в рамките на 45 мин. академичен час консултации. Студенти, които не са заявили желание за консултации в съответния ден и час, но се явят, ще бъдат пренасочени за следващ възможен от изредените, за да не се формират струпвания от изчакващи, колегите си, записани по график.

Месец март 2021 година:

Четвъртък 4, 11, 18, 25 март 2021 - 17:15;

Понеделник 8 и 15 март 2021 - 13:15;

Сряда: 24 март 2021 - 17:15;

Понеделник:29 март 2021 - 17:15;

 

Месец април 2021 година:

7 и 8 април 2021 - 17:15 ;
14 и 15 април 2021 -17:15;
19 април 2021 - 16:15;
22 април 2021 - 17:15;
29 април 2021 - 17:15 и 18:15;
 

Месец май 2021 година:
5 май 2021 - 17:15 ; 18:15;
12 и 13 май 2021 -17:15;
19 май 2021 - 17:15;
20 май 2021 - 18:15;
27 май 2021 - 17:15 и 18:15;

 

Приемни часове през безлекционна седмица на летен сем. 2020-2021 уч. г. - информирайте се от съобщението, изнесено на кабинета.
 

 

 

Телефон 9635245/661
E-mail eivanova_fte@uacg.bg

Лекционни курсове

1. Лекционен курс по Транспортно строителство -  159 МВ;
2. Лекционен курс по Пристанища -  122 МВ;
3. Лекционен курс по Въведение в строителството -  122 МВ;
4. Лекционен курс по Екология и опазване на околната среда – 86 МВ.

1. Лекционен курс презентации по Екология и опазване на околната среда –  86 МВ
2. Лекционен курс презентации по Шумово замърсяване и шумозащитни съоръжения - 29 МВ.

Образование

2018 EnEffect – център за енергийна ефективност - Обучение по проект, финансиран по програма „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия чрез договор за безвъзмездна финансова помощ №649810 „Пътят към почти нулево-енергийна сграда”.

2014 Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, гр. София - Доцент по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Строителни конструкции".

2011 - 2013 Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, гр. София 10.2013 г. Образователна и научна степен „Доктор”, професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Строителни конструкции”. 

2010 Регионален център за дистанционно обучение към ПУ „Паисий Хилендарски” - Консултант по ИКТ.

2009 - 2010 Висше строително училище „Любен Каравелов”, гр. София - Магистър инженер, Специалност “Строителство на сгради и съоръжения”.

1997 - 2003 Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, гр. София - Магистър инженер, Специалност “Транспортно строителство”.

Друга информация

Zoom meeting.

Topic: Улици за ВиК
Time: Nov 3, 2020 09:30 AM Sofia
https://us05web.zoom.us/j/81538719614?pwd=UStpZ3lTMis4T3o3dlIrdkMyRkNzdz09

Topic: ШЗ и ШС
Time: Nov 3, 2020 02:30 PM Sofia
https://us05web.zoom.us/j/6904063537?pwd=RUpUNm5JK2Y0SzNOeGNSTlBTamtBZz09

Topic: Улици за ГФ
Time: Nov 4, 2020 11:30 AM Sofia
https://us05web.zoom.us/j/89365275436?pwd=Q3R0d2luTFJNZzhDMHBwRm1FSTBDZz09
 
Topic: Пристанища за ТС-СТС
Time: Nov 4, 2020 02:00 PM Sofia
https://us05web.zoom.us/j/82650347766?pwd=SVRyOWN5NG0zUnNVM0ljakthS3I5Zz09
 
Topic: Пристанищно строителство за ТС-ЖС
Time: Nov 4, 2020 04:30 PM Sofia
https://us05web.zoom.us/j/82427634449?pwd=WE1pMDEyNEpKdElETVlUcTAzbGRkQT09
 

 

 

Преподавателят не използва посочената електронна поща.
 

Поради размера на файловете, лекциите по дисциплините, които води доц. д-р инж. Е. Иванова, не могат да бъдат свалени от сайта и се предоставят от лектора .

Новите указания за проектирането по подземни транспортни съоръжения се предоставят на хартиен носител.

Книги

ОСНОВИ НА СТРОИТЕЛНОТО ИНЖЕНЕРСТВО
Проф. д-р инж. Илия Иванчев; д-р инж. Евелина Иванова

ОСНОВИ НА СТРОИТЕЛНОТО ИНЖЕНЕРСТВО – Част 1
Проф. д-р инж. Ил. Иванчев, д-р инж. Ев. Иванова

Морски пристанища
д-р инж. Евелина Иванова

ОСНОВИ НА СТРОИТЕЛНОТО ИНЖЕНЕРСТВО – Част 2
Проф. д-р инж. Ил. Иванчев, д-р инж. Ев. Иванова

ОСНОВИ НА СТРОИТЕЛНОТО ИНЖЕНЕРСТВО – Част 3
Проф. д-р инж. Ил. Иванчев, д-р инж. Ев. Иванова

Учебни материали

Подземни транспортни съоръжения
Д-р инж. Евелина Иванова

Шумово замърсяване и шумозащитни съоръжения
доц. д-р инж. Евелина Иванова , доц. д-р инж. Лазар Георгиев