Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Тел. Указател /

доц. д-р мат. Галина Пелова

Факултет по транспортно строителство, Катедра Математика - Преподавател (бивш)

доц. д-р мат. Галина Пелова
Кабинет Р235
Телефон 9635245/250
E-mail galina_fte@uacg.bg
Семейно положение омъжена

Образование

- Магистър по математика, Факултет по математика и механика, СУ "Кл. Охридски" [1974-1979] ,  Доктор по математика, ВАК - 09.02.2007 г.

Езици

руски език, английски език

Научни интереси

диференциална геометрия, диференциални уравнения, пертурбационен анализ

Научни и академични длъжности

- Асистент,  кат. "Математика" [1985-1989]

-Ст. асистент,  кат. "Математика" [1989-1991]

- Гл. асистент,  кат. "Математика" [1991-2013]

- Доцент, кат. "Математика" [2013 - ]

Публикации