Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Тел. Указател /

доц. д-р мат. Юлияна Бонева

Факултет по транспортно строителство, Катедра Математика - Ръководител катедра

доц. д-р мат. Юлияна Бонева
Кабинет Р426
Приемно време

вторник: 14-15ч.

сряда 14 - 15ч.

Телефон 9635245/321
E-mail boneva_fte@uacg.bg
Семейно положение омъжена

Лекционни курсове

Приложна математика - CCC(англоезично

Статистика - УУЗИ

Образование

Магистър по математика и информатика,ФМИ,СУ"Кл.Охридски"

Доктор по научна специалност 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката

Езици

Английски и руски език

Научни интереси

Теория на матриците Пертурбационен анализ Приложения на математиката

Научни и академични длъжности

Асистент по математика, кат."Математика" - [2004-2006]

Главен асистент, кат. "Математика"-[2006-2013]

Доцент, кат."Математика" - [2013-]

Публикации


Конспекти

Учебни материали


Хоби

Туризъм