Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

доц. д-р инж. Татяна Ламбева

Геодезически факултет, Катедра Висша геодезия

доц. д-р инж. Татяна Ламбева
Кабинет Р420
Приемно време

                          каб. 420

  • Сряда, 17 януари  11:30-13:30

 

 

 

 

 

Телефон 9635245/577
E-mail lambeva_fgs@uacg.bg

Образование

Магистър инженер-геодезист,Геодезически факултет, УАСГ, София,1997

Доктор, Научна специалност "Обща, висша и приложна геодезия", УАСГ, София, 2015

Езици

Английски език, Руски език

Професионални умения

Правоспособност за извършване на дейности по ЗКИР
Пълна проектантска правоспособност от КИИП

Научни интереси

Гравиметрия, Теория на Фигурата на Земята, Космическа геодезия, Определяне на геоида, ГНССМ, Математическа обработка на геодезически измервания,ГИС

Учебни материали

Курсови задачи и задания