Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

доц. д-р инж. Люба Павлова

Геодезически факултет, Катедра Фотограметрия и картография - Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Люба Павлова
Кабинет Р236
Приемно време вторник 14 - 16
Телефон 9635245/326, 8651078
E-mail pavloval_fgs@uacg.bg
Постъпил в УАСГ - Напуснал 1971 - 2009

Образование

висше "Инженер по геодезия фотограметрия и картография" 1966год. УАСГ-София научна степен "Доктор по фотограметрия и Дистанционни методи" 1988год. УАСГ-София научно звание "Доцент по фотограметрия" 1989год. УАСГ-София

Езици

английски руски

Научни и академични длъжности

асистент кат."Фотограметрия и картография" доцент кат."Фотограметрия и картография" ръководител кат:."Фотограметрия и картография" зам.декан на Геодезически факултет директор на център МСЕИ

Други длъжности и дейности

член на НТС член на редакционна колегия сп.Геодезия член на Управителен съвет НТС член на Ректорски съвет член на Академичен съвет член на Научен съвет