Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Тел. Указател /

гл.ас. д-р мат. Венцислав Радулов

Факултет по транспортно строителство, Катедра Математика

гл.ас. д-р мат. Венцислав Радулов
Кабинет Р316А
Приемно време

11.01.2024г - 316A -12.00 -13.00

12.01.2024 - 316A -13.00 -14.00

 15.01.2024 - 12.00-13.00

19.01.2024 - 13.00-14.00

22.012024 - 12.00-13.00

 

 

Телефон 9635245/277
E-mail vradulov@yahoo.com
Семейно положение женен

Лекционни курсове

1 ДЕСКРИПТИВНА ГЕОМЕТРИЯ

2 ГЕОМЕТРИЧНИ ОСНОВИ НА ПЕРСПЕКТИВАТА

3 КОМПЮТЪРНА ГЕОМЕТРИЯ - ЦЕНТРАЛНА ПРОЕКЦИЯ

Образование

МАГИСТЪР ПО МАТЕМАТИКА СУ - "Кл. Охридски" - 1986г.

ДОКТОР - 2016г.

Езици

РУСКИ,АНГЛИЙСКИ

Научни интереси

ЦЕНТРАЛНО ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОЕКТИВНА И ЕПИПОЛАРНА  ГЕОМЕТРИЯ

Научни и академични длъжности

гл. асистент, д-р

Публикации

Научни

 1. Радулов В, Някои свойства на тензора на кривината върху почти комплексно многообразие с В-метрика, I младежка научна сесия, ВВТУ “Тодор Каблешков”, 1988г.
 2. Радулов В, Обобщени келерови и антикелерови многообразия, III младежка научна сесия с международно участие, ВВТУ “Тодор Каблешков”, 1992г.
 3. Радулов В, Едно антикелерово многообразие, IV младежка научна сесия с международно участие, ВВТУ “Тодор Каблешков”, 1993г.
 4. Радулов В, J – площадки върху В - многообразие, научна конференция “25 год. Шуменски университет”, Шуменски университет, 1996г.
 5. Радулов В, Теорема за постоянната секционна кривина на антикелерово многообразие, научна конференция “25 год. Шуменски университет”, Шуменски университет, 1996г.
 6. Радулов В, Айнщайнови и квази-Айнщайнови многообразия с В - метрика, научна конференция, Русенски университет “Ангел Кънчев” том 37, 1999г.
 7. Радулов В, Тензор на Ричи, научна конференция, Русенски университет “Ангел Кънчев” том 37, 1999г.
 8. Радулов В, Двойно централно (бицентрално) проектиране, Юбилейна научна конференция, УАСГ, 2007г. pp 243 - 251 (св. Геодезия)
 9. Радулов В, Хоризонтала на склонова повърхнина, Международна научно-приложна конференция, УАСГ, 2009г. Международна научно-приложна конференция, УАСГ, 2009г.
 10. Георгиев Г, Н. Данаилова, В. Радулов, Geometry of two cameras, Международна научно-приложна конференция, УАСГ, 2009г. pp 99-107
 11. Данаилова Н, В. Радулов, Fundamental matrix in epipolar geometry, XXV National and II international scientific conference moNGefmetrija, Belgrade, 2010 pp 72-80
 12. Georgiev G, V. Radulov, Epipolar Geometry with one Epipole at Infinity, 39th International Conference Applications of Mathematics in Engineering and Economics AMEE'13, Sozopol, 2013, pp 375 - 382

II. ПЕДАГОГИЧЕСКИ

 1. Радулов В., И Първанова, Курсови задачи по Дескриптивна геометрия, ВТУ “Тодор Каблешков”, 2006г.
 2. Радулов В., Р. Иванова, Ръководство по Дескриптивна геометрия, ВВТУ “Тодор Каблешков”, 1996г.
 3. Радулов В., И Първанова, Ръководство по Дескриптивна геометрия – Монжова проекция, УАСГ, 2004г.
 4. Радулов В., И Първанова, Ръководство по Дескриптивна геометрия – Котирана проекция, УАСГ, 2005г.
 5. Радулов В., И Първанова, Ръководство по Дескриптивна геометрия – Равнинни сечения, “Регалия 6”, 2012г.

ЦИТИРАНИЯ

 1. 1. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СМБ – стр. 343 - Ръководство по Дескриптивна геометрия – Равнинни сечения, “Регалия 6”, 2012г.

ПубликацииУчебни материали