Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Тел. Указател /

хим. Светлана Лазарова

Хидротехнически факултет, Катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на води - Химик

хим. Светлана Лазарова
Кабинет Корпус А, каб. 9, Корпус Б, лаб. 120
Приемно време

Приемно време:

Понеделник     9 - 11 часа

Сряда            10 - 12 часа

E-mail ssvetlanalazarova@abv.bg
Място и дата на раждане София
Семейно положение омъжена
Постъпил в УАСГ 2005

Лекционни курсове

 Хоноруван преподавател (за учебната 2021/2022 г.) по следните дисциплини:


"Органична химия, биохимия и микробиология на водата" - упражнения за студенти от специалност "Водоснабдяване и канализация", профил Пречиставане 

"Химия на водата" - упражнения за студенти от специалност "Водоснабдяване и канализация"

"Химия  на околната среда" - упражнения  за студенти от специалност "Инженерна екология" 

 

 

 

 

Образование

Средно:

22 СEУ „Георги С. Раковски“ - гр. София

Висше:

"Факултет по химия и фармация" към СУ "Св. Климент Охридски" - бакалавър

"Химически факултет" към ПУ „Паисий Хилендарски" - магистър "Химик еколог"

Участие в научно-изследователски проекти

2017 Изследвания за отстраняване на нитрати от природни води чрез бавна филтрация,  ЦНИП -УАСГ.

2020 Допречистване на текстилни отпадъчни води с използване на биоадсорбент от фъстачени черупки,  ЦНИП-УАСГ .

Участие в международни проекти

Clean&Circle BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност, 2018-2023.
 

Публикации

1. С. Лазарова,С. Димитрова, Р. Тонев, И. Михайлова, Г. Димова, 2021. ОЦЕНКА НА ФЪСТЪЧЕНИТЕ ЧЕРУПКИ КАТО АДСОРБЕНТ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА МЕТИЛЕНОВО СИНЬО (МВ), Годишник на УАСГ, том 54, брой 4, 747-761;

2,И. Ангелова, И. Иванов, С. Лазарова, Т. Венелинов,2018. КОМБИНИРАН ПОДХОД ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОИЗХОДА НА ШЕСТВАЛЕНТЕН ХРОМ В ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ, Годишник на УАСГ, том 51, брой 6, 45-60;

3. Г. Димова, С. Димитрова, Р. Тонев, С. Лазарова, И. Ангелова,2018. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НИТРАТИ ОТ ПРИРОДНИ ВОДИ ЧРЕЗ БАВНА ФИЛТРАЦИЯ И ДЕНИТРИФИКАЦИЯ, Годишник на УАСГ, том 51, брой 11, 77-91;

4. Венелинов, T., Танева, Н., Лазарова, С., Карпузова, O., Димитрова, С., 2014. Валидиране на спектрометричен метод за определяне на общ органичен въглерод във води, Годишник на УАСГ , Научни изследвания ІІ, св. ІХ – В, 2013- 2014, 173-179.

 

 

Учебни материали