Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

доц. д-р инж. Юри Цановски

Геодезически факултет - Зам.-декан по учебната дейност

Геодезически факултет, Катедра Висша геодезия

доц. д-р инж. Юри Цановски
Кабинет 500
Приемно време

ПРОМЯНА НА ДАТА ЗА ИЗПИТ!!!

ИЗПИТЪТ ОБЯВЕН ЗА 25.03.2024 Г /ПОНЕДЕЛНИК/ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29.03.2024 Г /ПЕТЪК/

зала 520, начало 9:30 ч.

Телефон 9635245/
E-mail tzanovski_fgs@uacg.bg
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ 2004

Лекционни курсове

 

 

Изравнение на основни геодезически мрежи (ИОГМ) - лекции

Глобални Навигационни Спътникови Системи и Мрежи (ГНССМ) - лекции и упражнения;

Прецизни GPS измервания - лекции и упражнения /специализации Висша геодезия и Приложна геодезия/

Кинематични приложения на GPS - лекции и упражнения /специализация Висша геодезия/; 

Космическа геодезия - упражнения.

Образование

Средно специално - Строителен техник, Строителен техникум "Хр. Ботев", 1998 г., гр. София;

Висше - Магистър инженер - геодезист, УАСГ, 2003 г., гр. София;

Доктор - научна специалност "Обща, висша и приложна геодезия", 2014 г., гр. София;

Доцент - научна специалност "Обща, висша и приложна геодезия", 2016г., гр. София.

Езици

Руски език

Английски език

Научни интереси

Инженерна геодезия, Кадастър, Хидрография, GNSS

Научна дейност

Изследвания в Антарктика

Друга информация

Участник в 18-та и 24-та Български антарктически експедиции

Публикации

Basics of GPS
Geofrey Blewitt

Книги

Основи на приложението на GPS
Минчев, Здравчев, Георгиев

Конспекти


Конспект по ГНССМ
гл. ас. д-р инж. Юри Цановски

Конспект по Прецизни ГНСС измервания
гл. ас. д-р инж. Юри Цановски

Конспект по ИОГМ_2023
доц. д-р инж. Ю. Цановски

Учебни материали

Лекции ГНССМ 1-8
гл. ас. д-р инж. Юри Цановски


Наблюдателен карнет
гл. ас. инж. Юри Цановски

Лекции по Прецизни GNSS измервания
гл. ас. д-р инж. Юри Цановски

Лекции по Кинематични приложения на ГНСС
гл. ас. д-р инж. Юри Цановски

Курсови задачи и задания
Фото галерия

  • Лекционен курс по ГНСС
  • ГНСС-добри геодезически практики