Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

доц. д-р инж. Владимир Яков

Строителен факултет, Катедра Автоматизация на инженерния труд

доц. д-р инж. Владимир Яков
Кабинет Б4
Приемно време

Приемно време за периода от 20.09.2021 до 04.01.2022 г.

Вторник 10:00 до 11:00     

Четвъртък   10:00 до 11:00

 
Телефон 9635245/308
E-mail vny@mail.bg
Семейно положение неженен
Постъпил в УАСГ 2007

Лекционни курсове

ПИИС - специалност ССС 1 курс лекции.

ПИИС - специалност ТС 1 курс лекции.

ПИИС - специалност ТС 1 курс упражнения.

КССП - специалност ТС 3 курс лекции.

 

Образование

Магистър инженер УАСГ специалност Транспортно строителство 2002 г.

Образователна и научна степен доктор по научна специалност 02.15.04 -

(защитена дисертация на тема "Оценка на надеждността на стоманени покривни конструкции" на 11.11.2010 г.) с научни ръководители проф. д-р инж. Димитър Даков и доц. д-р инж. Димитър Цанев

Езици

английски и руски

Научни интереси

 -компютърно моделиране на строителни конструкции

-обектно ориентирано програмиране

-вероятностни методи и методи на изкуствен интелект за решаване на инженерни задачи

Членство

 Съюз на учените в България

Публикации

Учебни материали


Курсови задачи и задания